mnoho světů

v Jilemnici

WORKCAMP - JILEMNICE 2020

NATURE AND COMUNITY IN JILEMNICE

První mezinárodní dobrovolnícká akce (workcamp) v Krkonoších se uskutečnila od 3. do 12. srpna 2020. Jak již název napovídá, jeho témata se opírala o hlavní dva zájmy MNOHA SVĚTŮ:

PŘIRODU A KOMUNITU

PŘÍRODA

Lýkožrout smrkový, jinak zvaný kůrovec začal v posledních letech ničit stromy i v Krkonošském národním parku. Proto jsme se rozhodli spojit se Správou KRNAP a vypomoci s kalamitním stavem. Naši dobrovolníci pracovali v napadených lesích západní na Rezku, kde uklízeli potěžební materiál. 

Dále jsme pomáhali ve Sklenářovickém údolí, kde jsme revitalizovali místní vzácné louky.

RENOVACE OKOLÍ KAPLE SV. ISIDORA

V okolí poutního místa kaple sv. Isidora jsme společně s dobrovolníky uklidi odpadky, posekali okolí cest, opravili ohniště a naučné cedule vrátili zpět na svá místa. Pro včely samotářky jsme postavili hmyzí hotel.

Za odměnu jsme pro dobrovolníky přichystali večerní posezení u táboráku. 

SPOJUJEME, EDUKUJEME,
POMÁHÁME

Tento dobrovolnický projekt jsme pořádáli s organizací INEX-SDA, která již přes 30 let zařizuje doborovolnické projekty nejen v ČR. 

Nemalým dílem se na této akci podíleli obě skautská střediska z Jilemnice. 

Nedílnou součástí workcampů je propojování lidí. Dobrovolníci se seznamují s místní komunitou a vyměňují si kulturní (i nekulturní) poznatky. 

Dobrovolníkům na workcampu jsme ukázali přírodu našeho okolí. Účastníci zažili odchyt a pozorování vodního ptactva pod odborným dohledem ornitologa.

Pro lepší poznání Jilemnicka jsme naplánovali výlety po okolí, včetně návštěv kulturně významných institucí. Za zmínku stojí Rautis Poniklá, či Jilemnické muzeum.

Z aktivit MNOHA SVĚTŮ bychom mohli zmínit například lidskoprávní promítání filmu Bohové z Molenbeeku či beseda o aktivním občanství. 

Děkujeme hlavnímu sponzorovi městu Jilemnice. Workcamp by se též neuskutečnil bez finanční podpory Nástrojárny Hrubý a Zámecké restaurace. 

SPONZOŘI JILEMNICKÉHO WORKCAMPU