Ženy se dokáží ubránit, pokud vědí, jak na to

Na začátku prosince, v pátek 3. 12. 2021 se v Jilemnici uskuteční kurs Moderní sebeobrany pro ženy. Dvě hodiny se bude deset žen učit, jak se nestát obětí napadení. Mohlo by vás napadnout, je tohle v tak bezpečném městě, jakým je Jilemnice, vůbec potřeba?

Den 25. listopadu je Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. Tento den si celá planeta připomíná, jak rozsáhlé je násilí na ženách. V České republice je každoročně oznámeno asi 600 případů znásilnění. Vzhledem k nízkému počtu nahlašování spáchaných případů se odhaduje, že dochází ke spáchání asi 12 000 znásilnění ročně. To je více jak 33 znásilnění denně. V případě domácího násilí se můžeme podívat na počty tzv. vykázání, kdy je násilná osoba ze společného obydlí vyvedena policií a nesmí se po dobu 10 dní do obydlí vrátit. Takových případů udává Bílý kruh bezpečí za rok 2020 celkem 1170, v Libereckém kraji šlo o 101 případů. K danému bychom mohli přidat údaje o vraždách motivovaných blízkými vztahy, o počtu nebezpečného pronásledování, sexuálního nátlaku, sexuálního obtěžování a podobně.

Výsledný obrázek je děsivý. Každá desátá žena zažila znásilnění, každá třetí nějakou formu sexuálního násilí. Velmi pravděpodobně máte ve svém nejbližším okolí oběť sexuálního násilí i vy.

Tento problém se nevyřeší jedním kursem sebeobrany. Problém totiž nespočívá v obětech, ale v pachatelích, kteří jsou ve více jak 90 % muži. Nicméně hodina sebeobrany vám může přiblížit situaci, kdy dochází k napadení a jak se v takové situaci zachovat. Pro někoho možná překvapivě, ženy se dokáží ubránit, pokud vědí, jak na to.

K tématu násilí na ženách je dobré také zmínit zacházení s obětmi násilí. Kvůli nedostatku informací o následcích tohoto násilí často dochází k další traumatizaci obětí. Podrobně o tomto problému mluvila např. Viktorie Varvařovská v rozhovoru pro MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici (dostupné na youtube MNOHA SVĚTŮ v Jilemnici). Ta také založila osvětovou kampaň o dopadech sexualizovaného násilí na oběti na instagramovém účtu To po tom.

Nakonec se můžeme jako společnost zamyslet nad tím, zda by sexuální aktivity neměly být vždy podmíněny svobodným souhlasem obou stran. O to nyní usiluje několik organizací včetně lidskoprávní organizace Amnesty International. Ty se snaží upozornit na skutečnost, že při napadení často dochází k tzv. zamrznutí a oběť pak není schopna vyvinout fyzický odpor. Při napadení pak nemusí dojít k žádnému zjevnému fyzickému násilí a pachatel pak nemůže být za znásilnění odsouzen.

O všech těchto tématech si budeme 3. prosince povídat se zástupkyněmi moderní sebeobrany, kampaně To po tom a organizace Amnesty International ve Společenském domě Jilm. Těšíme se na vás. Akce je podpořena Diakonií ČCE v rámci projektů realizovaných ze zdrojů České rozvojové agentury a Evropské unie. Diskuze je součástí snahy o plnění cílů udržitelného rozvoje. Ty mají do roku 2030 řešit globální problémy a usilují, mimo jiné i o odstranění všech forem násilí na ženách a dívkách (bod 5.2).

Petra Kalenská

organizátorka MNOHA SVĚTŮ v Jilemnici

Fotografie: Archiv Moderní sebeobrany

Článek byl publikován v městském zpravodaji Jilemnice v prosincovém čísle 2021.

Jasmína Houdek z Moderní sebeobrany

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *