mnoho světů

v Jilemnici

 • pojď s námi obnovit

  Chystáme to už měsíce: Postavit v lese u Jilemnice několik hrázek, aby se vyschlý mokřad znovu probral k životu. Pomůžeme tím okolnímu lesu a přírodě vydržet častější a delší sucha. Naopak přívalové deště se budou lépe vsakovat do půdy a tím tak bránit povodním.
   
  Máme už všechna potřebná razítka a povolení.
   

  Teď potřebujeme tebe!

  Přijď za námi 9.–10. července do lesa přidat ruku k dílu.

 • znovu

  oživení

  Koryto potoka, na kterém vzniknou hrázky, bylo před 50 lety uměle rozděleno, aby byla možná lesnická práce. Tím tato lokalita dostala obrovskou ránu pod pás a začala nepřirozeně vysychat. 

   

  Naším cílem je toto umělé koryto na několika místech přehradit, a tím vyrovnat vodní režim. Ve zkratce tedy navrátit této lokalitě a okolním lesům potřebnou vláhu.

 • biodiverzitní

  restart

  S návratem vody se tato oblast může znovu stát útočištěm mnohých zvířat i rostlin. 

   

  Již za pár let se v tůňkách pravděpodobně usadí různé druhy obojživelníků. Jejich okolí by mohlo přilákat například vážky a další druhy bezobratlých živočichů. 

Obnova mokřadu je součástí projektu "Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj", který je finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou v rámci ZRS ČR.