mnoho světů

v Jilemnici

BESEDY

2020

Jak nevyschnout?
- Josef Šedlbauer

Přednáška a debata o suchu a o tom, jak zajistit dostatek vody pro lidi i pro přírodu. Nefunkční krajina a změna klimatu jsou příčiny sucha i povodní. Co mohou pro vodu udělat jednotlivci a co zbývá na politiky?

Info o přednášejícím:

Vedoucí Katedry chemie Technické univerzity v Liberci a garant studijního programu Nanotechnologie na TUL. Vystudoval VŠCHT v Praze, doktorát získal tamtéž, docenturu na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice a profesuru z Vysokého učení technického v Brně.

Zabývá se vlastnostmi vodných systémů a transportem látek v životním prostředí. Více než tři roky pracoval na univerzitách v USA, ve Francii a v Kanadě. Od roku 1998 vede v Liberci předměty o životním prostředí a globálních problémech.