Přejít k navigační liště

mnoho světů

v Jilemnici

Přednáška
Josefa Šedlbauera:
Jak nevyschnout

Přednáška a debata o suchu a o tom, jak zajistit dostatek vody pro lidi i pro přírodu. Nefunkční krajina a změna klimatu jsou příčiny sucha i povodní. Co mohou pro vodu udělat jednotlivci a co zbývá na politiky?

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Vedoucí Katedry chemie Technické univerzity v Liberci a garant studijního programu Nanotechnologie na TUL.

Zabývá se vlastnostmi vodných systémů a transportem látek v životním prostředí. Od roku 1998 vede v Liberci předměty o životním prostředí a globálních problémech.

Od roku 2010 jzastupitel Liberce. Mimo jiné prosadil podstatné omezení heren a kasin v Liberci a dlouhodobě pracoval na rozkrývání korupce a vyvádění majetku z libereckého dopravního podniku. 

Od roku 2016 zastupitel Libereckého kraje. Inicioval krajský fond na podporu zadržování vody v krajině. Připravil program obnovy krajiny, který se v krajském zastupitelstvu dosud nepodařilo prosadit